Pål Molander 将成为 NIVA 的新任CEO

Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han kommer fra tilsvarende stilling i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Portrettbilde
Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). (Foto: STAMI)

NIVAs styre hadde mange gode kandidater å velge mellom, men det var flere ting som gjorde at Pål Molander pekte seg ut.

– Vi føler oss trygge på at Pål vil ivareta NIVAs kjerneverdi som et faglig sterkt forskningsinstitutt, samtidig som han har det som skal til for å videreutvikle instituttets markedsposisjon. Hans evne til å engasjere og hans sterke motivasjon for NIVAs samfunnsoppdrag var også med på å gjøre ham til et klart førstevalg, sier NIVAs styreleder Linda Aaram.

Motivert av NIVAs samfunnsoppdrag

NIVAs sentrale rolle i det grønne skiftet var en av grunnene til at Molander valgte vannforskninginstituttet som sin nye arbeidsplass.

– NIVA er et velrennomert og godt posisjonert forskningsinstitutt spekket med internasjonalt ledende kompetanse på viktige og spennende fagfelt. Kunnskapen NIVA forvalter og vil skape fremover vil være av stor betydning for å lykkes med den grønne omstillingen, sier Molander.

En viktig oppgave for den nye instituttlederen blir å lede implementeringen av NIVAs strategi mot 2030 – forskning for en bærekraftig fremtid.

– NIVA er i god utvikling, og jeg ser veldig frem til å bidra i dette arbeidet fremover sammen med alle de dyktige ansatte i NIVA, sier han.

Pål Molander tiltrer den 1. oktober.

Litt mer om Pål Molander

Molander har vært direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) siden 2011. Han er utdannet cand.scient. og dr.scient. i analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

Molander har tidligere vært forsker, gruppeleder og forskningsdirektør ved STAMI. Han er en populær foredragsholder på arbeidslivsfeltet i Norge og er oppnevnt i en mengde råd, utvalg og komitéer på arbeidsmiljøområdet i Norge og internasjonalt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: