蓝色森林与贫困——蓝色森林在国际发展中的作用:从粮食安全到气候变化

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, arrangerte Norad og Norsk nettverk for blå skog (NBFN) fagseminaret «Blå skog og fattigdom – den blå skogens rolle i internasjonal utvikling: Fra matsikkerhet til klimaendringer». Seminaret ble avholdt i forbindelse med UD og Norads første årlige kraftsamling om Norges internasjonale havsatsing. Kystøkosystemer med mange økosystemtjenester Blå skog erContinue reading “蓝色森林与贫困——蓝色森林在国际发展中的作用:从粮食安全到气候变化”

NIVA 研究员将参加联合国自然小组(IPBES) 的相关研究

Leonard Sandin får ansvar for en del av et underkapittel i den såkalte Nexus-rapporten, som handler om koblinger mellom naturmangfold, vann, mat og helse. FNs naturpanel (IPBES) er et globalt vitenskapspanel som vurderer og sammenfatter kunnskapsstatus om biologisk mangfold, naturtilstand og utvikling til jordas økosystemer og nytten av naturens økosystemtjenester. IPBES har også i sittContinue reading “NIVA 研究员将参加联合国自然小组(IPBES) 的相关研究”

新的全球塑料协议即将形成

NIVA fortsetter som sentral kunnskapsleverandør: – I lys av vårt store kunnskapsengasjement innen plastområdet både nasjonalt, på EU-nivå og globalt, synes vi i NIVA det er veldig gledelig at vedtaket nå er fattet. På FNs miljøforsamling i Nairobi ble det i starten av mars vedtatt en ambisiøs plan for å utvikle en juridisk bindende globalContinue reading “新的全球塑料协议即将形成”

蓝色森林与贫困研讨会(Blue Forest and Poverty Seminar)

Norad og Blå skog-nettverket ønsker velkommen til seminar om blå skog og fattigdom. Her kan du høre mer om den blå skogens rolle i internasjonal utvikling, fra matsikkerhet til klimaendringer. Sted: Norad, Bygdøy Allé 2, Oslo eller norad.noNår: 08.03.2022 – 08.03.2022, 09:00 – 12:00 Norad og Norsk Blåskogsnettverk (NBFN) inviterer til webinar (hybrid) 8. mars kl. 09:00 -12:00. DuContinue reading “蓝色森林与贫困研讨会(Blue Forest and Poverty Seminar)”

研究表明每年汽车轮胎磨损会产生近两公斤微塑料

Om lag 3,7 millioner personbiler og tunge kjøretøy rullet rundt på norske veier i 2020, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammen ble det kjørt over 40 millioner kilometer. At denne trafikken har betydelig påvirkning på lokal luftkvalitet, klima og miljø, er kjent for de fleste. Det er kanskje mindre kjent at veitrafikk pekes ut som énContinue reading “研究表明每年汽车轮胎磨损会产生近两公斤微塑料”